DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.03.2020 07:09:25 

 
Fiktivní DOZ Praha - Rokycany
- pozice I - (Praha hl.n.) - výh. Vyšehrad - Karlštejn - (Beroun)
- pozice II - Beroun - Rokycany - (Chrást u Plzně)

 

 • aktuální verze - Pv-Ro_1-02.zip  (1038 kB)  
  • poslední aktualizace  22.03.2015 (oprava u vlaků 984, 27828, 85302)
  • gvd 2013/2014 (loňský) - autoři baresm a Pipin
    
 • částečně dle reálných předloh ostrovních úsekových DOZ (dosavadní DOZ Zdice + Hořovice, někdejší
  DOZ Zbiroh + Kařízek + Holobkov + Rokycany)
 • traťová zabezpečovací zařízení v části tratě Smíchov - Beroun neodpovídají skutečnému stavu (hradlový
  blok, příp. ucelené mezistaniční úseky nedělené na traťové oddíly);
  pro zjednodušení si můžete představovat, že v úsecích Smíchov-Radotín a Radotín-Dobřichovice byl
  namísto hradel vybudován obousměrný AB, který v obou případech dělí mezistaniční úseky vždy na 4 oddíly;
  obdobně v úsecích Dobřichovice - Řevnice - Zadní Třebaň - Karlštejn můžete pracovat s tím, že mezistaniční
  úseky nejsou rozděleny na oddíly, sice se postupně zobrazují vždy dvojice kolejových obvodů, tyto mají ale
  čistě indikační význam a do mezistaničního úseku pouštějte pouze jediný vlak
   
 • pro zkušební verzi Staničář 2.3.0.46
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu na 2 monitory 1280 x 1024,
  při předpokládané šířce políček x=10, y=11
 • rychloposun obrazovky - přednastavené pozice 1 (resp. 1, 3 u samostatných monitorů) a 2 (resp. 2, 4)
   
  pozice I
   
    
   
   
   
  pozice II 
   
   
   
   
 • Pro správné zobrazení kolejiště je třeba mít v počítači instalované fonty "jop-stanicar-high.ttf" a
  "jop-stanicar-wide_20120524.ttf" (jsou rovněž součástí archivu se stanicí).
  • Obvyklý způsob instalace fontů ve Windows se provádí přes nabídku Start - Ovládací panely - Písma,
   přetažením příslušného .ttf souboru do okna s fonty. (Pokud již v počítači byl registrován font téhož
   jména, je vhodné starší verzi nejprve odinstalovat a teprve poté reinstalovat; v závislosti na Vašem
   OS vše jako správce, podle potřeby restartovat). 
  • Ve hře se nastavení provádí z menu "Nastavení", karta "Písmo",
   • pro "Font čísla vlaku" tlačítko "Změnit" a z roletky "jop-stanicar-high" - "OK",
   • pro "Font čísla koleje" tlačítko "Změnit" a z roletky písmo "jop-stanicar", řez písma "Poloroztažené"
    - "OK".
     
     
 • orientační plánek oblasti s vyznačenými vstupy:
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • vstupy na hlavní trati:
   • Ph1, Ph2 - Praha hl.n.
   • Cht1, Cht2 - Chrást u Plzně (směr Plzeň hl.n.)
     
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Vs - Praha-Vršovice os.n.
   • Rr - Praha Řeporyje (směr Rudná u Prahy)
   • Kc - Praha-Krč (nákladní průtah směr Praha Malešice)
   • Lt - D3 Liteň (směr Lochovice)
     
   • Bz - Beroun-Závodí (směr Rakovník / Rudná u Prahy)
   • Loch - Lochovice (směr Protivín)
   • Mv - Mirošov (směr Nezvěstice) 
     
  • vstupy z dalších staničních obvodů, vleček a pomocné vstupy:
   • Ss91, Ss7, Ss90 - Praha-Smíchov, obv. společné nádraží (po kolejích 91s, 7s, 90s)
   • Ra-Sta - Praha-Radotín, vlečka Staropramen
   • Ra-Cem - Praha-Radotín, vlečka Cementárna
   • Ře-EV - Řevnice, vlečka EUROVIA CS
     
   • Bo16 - Beroun os.n., obvod odstavných a manipulačních kolejí 16.-32.SK
   • Bs-LD - Beroun seř.n., obvod DKV
   • Bs-201, Bs-213, Bs-221, Bs-237 - Beroun seř.n., vstupy ze směrových kolejí,
      směrem ke střednímu zhlaví (směr Praha)
   • Bs-211, Bs-219, Bs-235 - Beroun seř.n., vstupy ze směrových kolejí,
      směrem k západnímu zhlaví (smět Plzeň)
   • Bs-Sp - Beroun seř.n., svážný pahrbek
   • Bs-C1 - Beroun seř.n., vlečka Českomoravský cement, předávací koleje C1-C5
   • Bs-KDA, Bs-KDB - Beroun seř.n., vlečka KD Trans, rameno A a rameno B (kříží hlavní trať)
     
   • Zd-Kor - Zdice, vlečka ČŽI (kovošrot)
   • Zd-OTV - Zdice, odstavné koleje SŽDC, SEE
   • Zd-Dep - Zdice, vlečka Výtopna Zdice
   • He-ČKD - Hořovice, vlečka Cintlovka (býv. ČKD)
   • He-Kom - Hořovice, vlečka Buzuluk Komárov 
   • Zb-4 - Odb. Zbiroh, vlečka Silo Borek
   • Kr-11 - Kařízek, obvod manipulačních kolejí (11.SK)
   • Ro-CT - Rokycany, vlečka BETA (logistický areál)
   • Ro-11 - Rokycany, obvod manipulačních kolejí (11.-11b.SK)
   • Ro-Kov - Rokycany, vlečka Kovohutě
   • Ro-NH - Rokycany, Nová Huť, vlečka Železárny Hrádek
     
 • stanice a zastávky:
  • Pv - výhybna Praha-Vyšehrad (zásobník povelů 01)
  • Sm - stanice Praha-Smíchov (zásobník povelů 01)
  • zVCh - zastávka Praha-Velká Chuchle
  • Ra - stanice Praha-Radotín (zásobník povelů 02)
  • zČe - zastávka Černošice
  • zMok - zastávka Černošice-Mokropsy
  • zVše - zastávka Všenory
  • Do - stanice Dobřichovice (zásobník povelů 03)
  • Ře - stanice Řevnice (zásobník povelů 04)
  • ZT - stanice Zadní Třebaň (zásobník povelů 05)
  • Ka - stanice Karlštejn (zásobník povelů 06)
  • zSrb - zastávka Srbsko
  • Bo - stanice Beroun os.n. (zásobník povelů 07)
  • Bs - stanice Beroun seř.n. (zásobník povelů 07)
  • zKD - zastávka Králův Dvůr
  • zPop - zastávka Králův Dvůr-Popovice
  • Zd - stanice Zdice (zásobník povelů 08)
  • zSta - zastávka Stašov
  • zPra - zastávka Praskolesy
  • He - stanice Hořovice (zásobník povelů 09)
  • zCer - zastávka Cerhovice
  • Zb - odbočka Zbiroh (zásobník povelů 10)
  • zKr - zastávka Kařez
  • Kr - stanice Kařízek (zásobník povelů 11)
  • zMy - zastávka Mýto
  • Ho - stanice Holoubkov (zásobník povelů 12)
  • zSvo - zastávka Svojkovice
  • Ro - stanice Rokycany (zásobník povelů 13)
  • zKla - zastávka Klabava
  • zEjp - zastávka Ejpovice
  • zDýš - zastávka Dýšina
    
  • zHc - zastávka Praha-Hlubočepy
  • zHo - zastávka Praha-Holyně
    
  • zBěl - zastávka Běleč
    
  • zLb - zastávka Libomyšl
    
  • zRop - zastávka Rokycany předměstí
  • zKÚ - zastávka Kamenný Újezd u Rokycan
  • zNH - zastávka Nová Huť
  • zHra - zastávka Hrádek u Rokycan

    
 • pokyny k technologii práce:
  (od autorů grafikonu)
  • přijměte prosím s pochopením, že v okamžiku zveřejnění této hry je zpracován pouze loňský grafikon; 
   vysvětlením budiž, že jakožto dopravní námět pro hráče se jeví zajímavěji oproti letošnímu (gvd 14/15),
   neboť v té době (na rozdíl od aktuálního stavu) ještě na Smíchově probíhaly manipulace se soupravami
   brněnských rychlíků
    
  • na dataci grafikonu pamatujte i při spouštění hry - v úvodním okně Staničáře je vhodné zvolit datum
   z doby platnosti grafikonu (vlaky v simulaci mohou být nastaveny pro každý den odlišně a zejména
   tedy hraje roli, zda uvedený den datumově připadá na pracovní den či víkend); jinak by Vás mohlo
   nepříjemně překvapit, že oproti plánovanému předpokladu Vám toho jezdí nějak moc/málo...
    
  • osobní doprava:
   • ve stanici Praha-Smíchov a Beroun os.n. plánované obsazení staničních kolejí vychází z reálných
    předloh, můžete se na ně (dle vlastní volby) spolehnout,
   • v ostatních stanicích (mimo dvě uvedené) jsou údaje pouze orientační a vyžadují případnou korekci 
    dle aktuální dopravní situace
     
  • nákladní doprava ve stanici Beroun seř.n.:
   • končící vlaky do Bs jsou řešeny tak, že z Os nádraží (do kolejí 201-237) nebo z kolejí 1b/2b
    (do kolejí 211-235) je lze změnit na posun a na směrovou kolej pak poslat posunem,
   • příp. ukončit vlak ve vjezdových kolejích 103-109 a přestavit k rozpouštění do spádoviště,
   • naopak výchozí vlaky ze směrových kolejí v Bs v době odjezdu se musí klávesou F12 změnit na vlak
    a pak odjedou "na barvu" přímo ze směrové koleje
     
  • v Radotíně na 3.SK počítejte s tím, že staniční kolej je vyznačena jen pod kolejovými obvody 3dK, V13 a 3K,
   nikoliv už pod V22 a 3eK; tzn. vlak při "stanicování"/vzniku/zániku se musí nacházet nad správným obvodem,
   aby byl ve stanici "registrován" (občas pomůže jej prohnat na protilehlý konec koleje s pomocí F5)
  • v Zadní Třebani z/na 5. a 7.SK lze vjíždět od Litně, z/na 5.SK i od Karlštejna; jiné vlakové cesty nejsou
   podle závěrové tabulky možné
  • v Kařízku pozor - před přijetím soupravy z pomocného vstupu Kr-11 je třeba otočit V9
  • v Rokycanech při posunu lze třídit a odstavovat od východu (zleva) ze 7a.SK jak na 7.SK (vozy se zastaví
   na 7.SK před výkolejkou Vk3), tak na 9.SK (vozy se zastaví až ve šturcu 9a.SK) 
  • dále v Rokycanech při obsluze vlečky Kovohutě (Ro-Kov) je třeba manuálně otočit výhybku K1
  • v Nové Huti při obsluze vlečky Železárny Hrádek (Ro-NH) je třeba manuálně otočit výhybku H1